Απολυμαντικό

  • Glutaraldehyde Solution

    Διάλυμα γλουταραλδεΰδης

    Σύνθεση Κάθε ml Περιέχει γλουταράλη: 200mg Ένδειξη Γλουταραλδεΰδη Διάλυμα Απολύμανση και αντισηπτικό φάρμακο. Χρήση για απολύμανση σκευών. Φαρμακολογική δράση Το διάλυμα γλουταραλδεΰδης είναι ένα ευρύ φάσμα, πολύ αποτελεσματικό και γρήγορο απολυμαντικό. Με τα πλεονεκτήματα της μίμησης και της χαμηλής διαβρωτικής, της χαμηλής τοξικότητας και της ασφάλειας, της σταθερότητας του υδατικού διαλύματος, είναι γνωστό ως το ιδανικό απολυμαντικό αποστείρωσης μετά τη φορμαλδεΰδη και το αιθυλενοξείδιο. Έχει καλή επίδραση στο σώμα βακτηρίων,